So Many Leaders Get This WrongWe've always said that human resources should be the most powerful part of an organization. So why, in reality, is its impact more often felt in a negative way?

Because human resources, unfortunately, often operates as a cloak-and-dagger society or a health-and-happiness sideshow. Those are extremes, of course, but if there is anything we have learned over the past five years of traveling and talking to business groups, it is that HR rarely functions as it should. That’s an outrage, made only more frustrating by the fact that most leaders aren’t scrambling to fix it.

Look, HR should be every company’s “killer app.” What could possibly be more important than who gets hired, developed, promoted, or moved out the door? Business is a game, and as with all games, the team that puts the best people on the field and gets them playing together wins. It’s that simple.

Lees meer

door: Jack and Suzy Welch via LinkedIn

Van hype naar essentie

Vaarwel zelfsturende teams?Veel organisaties hebben de afgelopen decennia geëxperimenteerd met een of andere vorm van zelfsturende teams, waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten bereiken. Zelfsturing sluit aan bij de trend om minder te leunen op controle en op managers en om meer uit mensen zelf te halen. We hadden teveel geleund op structuren, regels en management. Daardoor waren veel medewerkers volgzaam, dan wel gefrustreerd geraakt. Om tegenwoordig succesvol te zijn, moeten organisaties zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving. De creativiteit, het probleemoplossend vermogen en ondernemerschap van alle medewerkers is hard nodig om te kunnen blijven innoveren.

Lees meer

Van: www.managementsite.nl

Belemmeringen en drijfkrachten. Waar is de bestuurlijke wijsheid?

Nieuw Organiseren!De afgelopen jaren zijn er systematisch voorbeelden verzameld van organisaties die zich onderscheiden in hun manier van organiseren en door hun succes. Het gaat telkens om organisaties opgebouwd uit relatief kleine eenheden met een duidelijke verantwoordelijkheid voor resultaat en klant. De leiding stelt kaders waarbinnen een grote mate van zelfstandigheid mogelijk is. Een vernuftige balans tussen duidelijke sturing en een hoog niveau van zelforganisatie is typerend. Een klein hoofdkantoor, het terugdringen van bureaucratie en het cultiveren van de menselijke maat zijn andere kenmerken. Ervaringen met nieuw organiseren krijgen steeds meer aandacht; diverse voorbeelden zijn zelfs landelijk bekend. De vraag die mij intrigeert is waarom gebeurt er zo weinig met de opgedane ervaring?

Lees meer

Van: www.managementsite.nl

Langdurig succes kent drie pijlers: prestaties, psychologie en verandering, zegt Michael Beer tegen Ben Tiggelaar.

Tiggelaar ontmoetOfficieel is de 77-jarige Michael Beer met pensioen. Toch bezoekt hij nog minimaal wekelijks de campus van de Harvard Business School, voor de begeleiding van onderzoek en de organisatie van managementconferenties. Want goed organiseren en goed leidinggeven, dat fascineert hem nog steeds mateloos.

"Ik zoek altijd antwoorden op de vraag: welke elementen zorgen voor een geweldige, concurrerende en duurzame organisatie?" Beer richt zich primair op wat hij noemt: High Commitment, High Performance­organisaties. Na ruim 50 jaar onderzoek- en advieswerk is zijn 'voorlopige' conclusie dat het succes van zulke organisaties rust op drie pijlers: "de financieel-economische prestaties, de emotionele betrokkenheid van de medewerkers en het vermogen steeds weer te leren en te veranderen."

Lees meer

Van: www.mt.nl

Wat doe je zelf om het geklaag te bevorderen?

Klaagteams in beweging krijgenIn veel organisaties waren medewerkers eraan gewend dat ze de tijd hadden om zich aan veranderingen aan te passen. Die luxe kan bijna geen enkele organisatie zich momenteel meer veroorloven. Er is geen tijd voor uitgebreide discussies, lang stilstaan bij weerstand en langzaam wennen. Maar veel managers hebben, juist nu, te maken met een team dat langer dan men zich kan veroorloven in het 'oude' blijft hangen. Men klaagt over de toegenomen werkdruk, de verharding van de organisatie en het gehamer op output. En hoe meer men dat doet, hoe meer de resultaten en de omzet achterblijven.

Lees meer

Van: www.managementsite.nl