Organisaties moeten anders denken over flex en vast.

weg met de flexibele schil!Hoe groot zijn de verschillen nog tussen 'flex' of 'vast'? En is HR wel actief genoeg bezig met iedereen die niet op de pay-roll staat? Tijd om anders te denken met andere woorden. Een vaste kern, een flexibele schil. Het zijn termen die niet meer passen bij slim organiseren noch bij de huidige arbeidsmarkt. Flex wordt vaster, vaste contracten flexibeler. Je talent bepaalt de waarde van je organisatie. Toch? Of die nu in vaste dienst zijn of niet. Dat maakt niet uit. En natuurlijk is er flexibiliteit nodig. Organisaties willen dat, veel professionals ook. Ze worden niet voor niets zelfstandig. 817.000 zzp'ers hebben we nu. En dan zijn er ook nog 100-duizenden die via andere flex-vormen beschikbaar zijn. Een enorme bak aan ondernemend talent. Nee, niet allemaal toppers, nee niet allemaal zzp'ers of flex-medewerker uit vrije wil. Maar het gros wel. Wil je het beste halen uit dat talent, dan wordt het wel tijd om anders te kijken en anders te praten. En weg van dat flex-schil beeld.

Lees meer

Van: www.zipconomy.nl

tot 85% van de fusies mislukt

Onderzoek wijst uit dat tot 85% van de fusies mislukt.

Naar aanleiding van het debacle rond onderwijsmoloch Amarantis pleit een commissie voor een fusiegolf in het mbo. Het AMC en VUmc willen fuseren tot een enorm academisch ziekenhuis. Er zijn zelfs plannen om de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam te laten fuseren tot een superuniversiteit. Het jargon klinkt vertrouwd. Men moet mee in de vaart der volkeren, de banken zijn gemakkelijker tevreden te stellen en er komt kapitaal vrij om in groei te investeren. Maar de prikkels om te fuseren zijn soms pervers.

Lees meer

van: www.economie.nl

Elke klant telt! Hoe krijgen we die houding in het primaire proces?

Nederlandse organisaties verspillen jaarlijks vele tientallen miljoenen euro's aan onvoldoende effectief klanttevredenheidsonderzoek. Menig organisatie voert nog steeds op traditionele wijze periodiek (eenmaal per jaar of zelfs eenmaal per twee jaar) een klanttevredenheidsonderzoek uit. Vanuit het uitgangspunt van 'de gemiddelde klant' wordt een enquête onder een steekproef van de klanten uitgezet. De resultaten: een hoop grafieken, tabellen en allerlei wijze adviezen die studenten of marktonderzoekers uit de anonieme cijfers en open opmerkingen hebben kunnen destilleren. Vervolgens gaat de organisatie ermee aan de slag. Het volgende onderzoek moet uitwijzen of de klant iets van de beoogde verbeteringen heeft gemerkt. Een aanpak die 20 jaar geleden heel voortvarend was, maar anno 2013 voor veel organisaties volstrekt niet meer voldoet om succesvol te zijn.

Lees meer

Van: www.managementsite.nl