Door zaken op een andere manier te bekijken, vanuit een ander perspectief en door bestaande conventies los te kunnen laten, werken we iedere dag aan betere oplossingen.
Onze service omvat ook Recruitment Proces Outsourcing (RPO), waarbij u als opdrachtgever het recruitmentproces geheel of gedeeltelijk overdraagt aan Nazca. Bespaart u tijd, kosten en vergroot uw succeskans.
Nazca is gespecialiseerd in het leveren van professionals met een focus op resultaat. Met name op het gebied van Management, Finance, HR, Marcom, Procurement, ICT en Technology.
Nazca is een netwerkorganisatie die de behoeften van de zelfstandige, waardevolle professional faciliteert en hem of haar uitdaagt in een omgeving waarin delen veilig en vertrouwd is.

Achtergrond, aanleiding opdracht:

Versnelling en opschaling van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is nodig met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn.  Hiervoor heeft het ministerie van BZK het 'Ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed' opgesteld.

Het doel van het programma is versnelling en opschaling van verduurzaming van het Maatschappelijk Vastgoed. Het ontzorgingsprogramma richt zich op het begeleiden van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun vastgoed, tot aan het moment van aanbesteden van de verduurzamingsmaatregelen. Het ministerie heeft criteria opgesteld om te bepalen welke maatschappelijke instellingen binnen de reikwijdte van het programma vallen.

Uitvoering ontzorgingsprogramma:

Het streven van het ontzorgingsprogramma is om in de periode 2021 t/m 2023 in per provincie ongeveer 100 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te ontzorgen begeleiden bij hun verduurzamingsopgave. Ook zijn aspecten als vraagbundeling (en daarmee kostenreductie) en het delen van opgedane regionale kennis en ervaring van belang. 

De provincies mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze invulling geven aan het programma. 

Wat houdt het coachtraject in?

Grofweg zijn er twee hoofddoelen/taken:

 • Informeren en enthousiasmeren: de instellingen die binnen de criteria van het programma vallen moeten op het programma gewezen worden (actieve benadering), uitleg krijgen en enthousiast gemaakt worden voor deelname.
 • Inventariseren: om de verdere aanpak te kunnen bepalen hebben we een goed beeld nodig van het aantal en type instellingen dat mee gaat doen. Het gaat hierbij zowel om het aantal vastgoedeigenaren als het aantal en type pand(en) dat de vastgoedeigenaar inbrengt. Ook willen we een goed beeld krijgen van de ontzorgingsbehoefte van de eigenaren; medebepalend hiervoor is de situatie/staat waar het pand zich nu in bevindt (nulmeting). Start de instelling bij het prille begin of heeft het al meerdere maatregelen getroffen? Wat is het huidige energiegebruik? En wat is de financiële en/of bestuurlijke situatie?

Deze opdracht omvat de volgende doelgroepen: 

 • Culturele anbi's (wanneer zij geen cultureel erfgoed status hebben). Hiervoor is het nog niet zeker om welke organisaties het exact gaat.
 • Sportbedrijven (geen sportverenigingen).
 • Eerstelijnszorg en langdurige zorg. 
 • Onderwijsinstellingen (deels).
 • Dorpshuizen (nog niet zeker). 

Naar verwachting (grove schatting) gaat het om het benaderen van ca 100 instellingen. 

Rapportage en verantwoording
De coach houdt per instelling een eenvoudig dossier bij en denkt met de opdrachtgever mee over het opstellen van formats hiervoor, en ook voor verslaglegging, monitoring en rapportage richting de opdrachtgever. Goede verslaglegging is van belang voor de overdracht naar de adviseurs voor de verantwoording richting RVO.

Kandidaat omschrijving:

Wij achten de volgende eigenschappen, kennis en ervaring noodzakelijk (of wenselijk) voor het goed uitvoeren van de opdracht:

 • Aantoonbare ervaring, kennis en affiniteit met/van het werken met/voor organisaties in de eerdergenoemde doelgroepen;
 • Binding met de regio, (Noord-Nederland); 
 • Communicatief vaardig, is in staat om de instellingen aan te zetten tot verduurzaming van het vastgoed en heeft kennis van gedrag en denkwijzen van de doelgroep ten aanzien van verduurzaming;
 • Enige kennis hebben van verduurzamingstechnieken en financieringsmogelijkheden om, bijvoorbeeld, een eerste indruk te kunnen geven van de te treffen maatregelen en de instelling te helpen bij haar overwegingen. 
 • Je bent onafhankelijk. Dit betekent dat je zelf niet betrokken wordt in het vervolg (advies-/facilitatortraject), geen directe banden hebt met leveranciers en geen vergoedingen ontvangt van leveranciers voor het aandragen van klanten.
 • Opgedane kennis, ervaring en data (professioneel) te rapporteren aan de provincie en het landelijk kennis- en informatieplatform verduurzamen maatschappelijk vastgoed. 

Inhoudelijke CV eisen:

 • HBO werk-/denkniveau opgedaan door het afronden van een opleiding op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, energietransitie, klimaat en milieukunde
 • Aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie
 • Ervaring in het samenwerken met eigenaren en beheerders van maatschappelijk vastgoed (besturen, facilitair medewerkers, vrijwilligers)
 • Goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met/enige technische kennis van verduurzamingsmaatregelen voor (maatschappelijk) vastgoed
 • Affiniteit met/enige kennis van financieringsmogelijkheden voor maatschappelijke instellingen
 • Enige kennis van het opstellen van een business-cases voor verduurzaming van maatschappelijk.
 • Enige kennis van doen van aanbestedingen voor verduurzamingsmaatregelen.

Interesse?

Reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 22 juni 2021 met recent CV, een motivatie en twee relevante referenties naar Ronald Broekhuizen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel voor meer info met tel.: 06-13378768. 

Uit je CV blijkt duidelijk je ervaring zoals in het profiel beschreven. Je gaat bij het meesturen van de referenties akkoord dat de referentie mag worden geverifieerd door een bevoegde medewerker van de opdrachtgever.

Startdatum : 1 september 2021
Duur : tot 1 maart 2022
Uren per week : 32-40 uur
Optie tot verlenging : ja
Locatie : Noord Nederland
CV eisen : Het CV is omgekeerd chronologisch en in het Nederlands gesteld. Het CV is maximaal 5 pagina's lang.
Bijzonderheden :  

© 2020 Nazca - Alle rechten voorbehouden